radionice / workshops

KAKO GLEDATI FILM
Cilj radionice Kako gledati film jest upoznavanje djece s osnovnim alatima za osviješteno gledanja filma. Razvijanje vještine prepoznavanja i analize različitih filmskih izražajnih sredstava ključ je kvalitetnoga gledanja filma što omogućuje da ga argumentirano kritički vrednujemo. Gledanjem i analizom odabranih filmova na radionici će se usvajati osnovna filmološka znanja o strukturi filmskog djela, a razvijat će se i vještina interpretacije koja proizlazi upravo iz mogućnosti njihova uočavanja. Voditeljica radionice je Višnja Vukašinović.
HOW TO WATCH A FILM
The aim of the How to Watch a Film workshop is to introduce the children with the basic tools for watching films critically. Developing the skill of recognizing and analyzing different film forms is the key to quality film watching which will allow us to watch a film critically and analyze it using arguments. By watching and analyzing the selected films during the workshop the children will learn basic film skills regarding the structure of films and also develop film interpretation skills. The film interpretation skills are a direct result of the ability to perceive film forms.
Višnja Vukašinović will conduct the workshop.

OTTOMANI – RADIONICA ANIMACIJE I ZVUKA
Cilj radionice jest upozoriti sudionike na važnost zvuka i zvučne slike u procesu stvaranja filma, kao i na važnost zajedničkoga, timskog rada u kreativnom procesu kakav je izrada animiranog filma.

Radionica se temelji na istraživanju zvukova iz okoline koji služe kao inspiracija za osmišljavanje zvučne podloge na temelju koje će biti snimljen animirani film. U ovome zanimljivom procesu rada polaznici radionice sami će osluškivati svoju okolinu pa osvijestiti koliko je važno pozorno pratiti zvukove oko sebe. Zvukove će snimati te ih kasnije montirati i koristiti se njima prilikom animacije, pokušavajući što bolje zvučno dočarati likove, pokrete i apstraktne oblike koji će nastati u njihovoj animaciji.

Radionicu će voditi vrsni edukatori Andrea Martignoni i Roberto Paganelli iz kulturne organizacije OTTomani.
OTTOMANI SOUND AND ANIMATION WORKSHOP
The workshop aims to show the importance sound and sound image have in the process of creating a film, as well as the importance joint team work plays in the creative process of making an animated film.

The workshop is based on the exploration of the sounds of the environment. These sounds will serve as an inspiration for creating a soundtrack. The created soundtrack will be used as a basis for the production of an animated film. In this interesting process the participants will listen to their environment and come to realize how important it is to pay attention to the sounds around them. The sounds will be recorded, then edited and used during the animation process, trying to convey characters, moves and abstract shapes.

Experienced educators Andrea Martignoni and Roberto Paganelli of the cultural association OTTomani will conduct the workshop.

RADIONICA ŠAF
Radionicu animiranog filma vodit će Jasminka Bijelić Ljubić iz Škole animiranog filma Čakovec, koja ima bogato iskustvo u radu s djecom i mladima na izradi animiranih filmova. ŠAF Čakovec osnovan je 1975. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih dječjih kinoklubova koji okuplja djecu i mlade s ciljem kreativnog provođenja slobodnog vremena u izradi animiranih filmova.
Cilj ŠAF-a cjelovita je izobrazba i odgoj djeteta u estetskome, filmskom, likovnom i drugim oblicima, s naglaskom na izvorno dječje stvaralaštvo koje nije dirigirano utjecajem i željama voditelja.
ŠAF WORKSHOP
Animated film workshop will be conducted by Jasminka Bijelić Ljubić of the School for Animated Film (ŠAF) in Čakovec. She is experienced in working with children and young people on animated films. ŠAF Čakovec was founded in 1975 and is one of the oldest cinema clubs for children which gathers children and young people who are interested in spending quality time making animated films.

ŠAF’s aim is providing a well-rounded education and upbringing in the aesthetic, film, art and other forms emphasizing original creativity of the children which is not the reflection of the influence or wishes of the person conducting the workshop.