UVOD
INTRODUCTION

KIKI – MEĐUNARODNI FESTIVAL DJEČJEG FILMA
KINO JEDNAKOSTI ZA DJECU I MLADE PONOVNO U ZABOKU I KRAPINI

Od 23. do 27. travnja 2018. u Multimedijskom centru − kinu u Zaboku održava se 7. KIKI, međunarodni festival dječjeg filma u organizaciji Društva „Naša djeca“ Zabok i Građanske organizacije za kulturu − GOKUL.

Festival već tradicionalno nudi obilje raznovrsnih filmova za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. U pet festivalskih dana organizirano je čak dvadeset projekcija, na kojima se očekuje više od pet tisuća najmlađih posjetitelja. Osim u Zaboku, dio filmskog programa bit će predstavljen i u festivalskoj dvorani u Krapini.

U programu festivala KIKI prikazuju se profesionalni igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni kratkometražni filmovi namijenjeni djeci i mladima. Program je prema uzrastu publike podijeljen na filmove za predškolsku dob (4 – 6 godina starosti) i školsku dob (7 – 16 godina starosti). Ulaz je na sve projekcije besplatan.

U pet natjecateljskih programa prikazuje se gotovo 30 filmova iz Australije, Bugarske, Danske, Estonije, Francuske, Gruzije, Češke, Irske, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Rusije, SAD-a, Slovenije, Švicarske, Švedske i Hrvatske.

O pobjedniku festivala odlučuje dječji žiri, uzrasta do 15 godina. Autoru nagrađenog filma uz novčanu se nagradu dodjeljuje i trofej.

Sa svrhom razvoja aktivne filmske publike, s djecom se nakon projekcija organiziraju vođeni razgovori o pogledanim filmovima. Ulogu moderatora već treću godinu zaredom preuzima novinar, pisac, kritičar, scenarist i filmski redatelj Anđelo Jurkas, a prvi je put s nama i nagrađivana filmska kritičarka Višnja Vukašinović.

Djeca ove godine imaju priliku sudjelovati u nekoliko radionica. Prva od njih, radionica Kako gledati film krenula je već početkom travnja ove godine da bi polaznike pripremila na što upućenije i osvještenije ‒ kritičko gledanje filmova na predstojećem KIKI-ju. Slijedi radionica animacije u suradnji sa Školom animiranog filma iz Čakovca, jednom od najstarijih edukativnih organizacija na području animacije u Europi, osnovanom još 1975. godine. Uz radionicu, ŠAF-ovci su pripremili retrospektivu svojih najboljih filmova.

Čak dva edukativna programa ovogodišnjeg KIKI-ja namijenjena su nastavnicima, učiteljima i odgajateljima. Stručni skup s temama Čarolija filmskog jezika – što se može prikazati samo filmom i Film i hrvatsko obrazovanje te radionički program Metodika nastave kratkometražnog filma.

Cilj KIKI festivala jest razvoj kulture gledanja filmova u ranoj dječjoj dobi i podizanje vizualne pismenosti djece, s posebnim naglaskom na edukativne filmove koji djecu potiču na razmišljanje te koji razvijaju osjećaj jednakosti u društvu!

 

7th KIKI – INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FOR CHILDREN
EQUALITY CINEMA FOR CHILDREN AND YOUTH IN ZABOK ONCE AGAIN

From 23th until 27th April, 2018 the 7th KIKI International Film Festival for Children organized by the association Our Children Zabok and Citizens’ Association for Culture  − GOKUL will be held in the Multimedia center, a cinema in Zabok.

During this year’s KIKI we will traditionally screen various films for pre-schoolers, as well as primary and high school students. During the five days of the festival a total of twenty film screenings will be organized during which we expect more than five thousand of the youngest visitors. In addition to Zabok, a part of the film program will be screened in the festival hall in Krapina.

During the KIKI program professional feature films, documentaries, animated and experimental shorts for children and youth will be screened. The program is divided according to age into films for pre-school children (4 – 6 years of age) and school-age children (7 – 16 years of age). Entrance to all the screenings is free of charge.

In the five competition programs more than 30 films from Australia, Bulgaria, Denmark, Estonia, France, Georgia, Czech Republic, Ireland, Germany, Netherlands, Norway, Russia, USA, Slovenia, Switzerland, Sweden and Croatia will be screened.

A jury composed of children under the age of 15 will decide the winner. The author of the winning film will be awarded a cash prize, as well as a trophy.

After the screenings talks about the films will be organized with the children, the aim of which is developing an active film audience. Anđelo Jurkas, a journalist, writer, critic, screenwriter and director will be moderating the talks for the third year in a row, and the award-winning film critic Višnja Vukašinović will be joining us for the first time.

This year the children will have the opportunity to participate in several workshops. The first one How to watch a film, started at the beginning of April in order to prepare the participants to become informed and adept at watching films critically during the next KIKI. We also prepared an animation workshops in collaboration with the School for Animated Film in Čakovec (ŠAF), one of the oldest educational organizations for animation in Europe founded in 1975. In addition to the workshop, members of ŠAF also prepared a retrospective of their best films.

Two educational programs during this year’s KIKI are aimed at educators, teachers and kindergarten teachers. A professional conference will be held on the topics of The magic of film language – what can be shown by film alone and Film and education in Croatia, as well as the workshop program Short film teaching method.

The aim of the KIKI festival is developing the children’s culture of film watching from an early age and raising the visual literacy of children, with a special emphasis on educational films which inspire critical thinking and which develop a sense of equality in society!